بر اساس شکل و فرم مکان برگزاری، طراحان دیزاینر خدمات مجالس شاهان دیزاین های متفاوتی را برای ورودی باغ و تالار عروسی شما در نظر می گیرند.