گل آرایی شامل کدام بخش های مراسم می شود؟

By آگوست 7, 2015 No Comments

تشریفات شاهان، با گل آرایی ویژه و متفاوت، جشن شما را با شکوه تر می سازد که شامل گل آرایی بخش های ورودی، جایگاه، میزهای مدعوین و میز شام می گردد.

Author admin

More posts by admin