همراهان گرامی؛
امیدواریم در راستای اهداف و خط مشی تشریفات شاهان با استفاده از نظرات سازنده شما بتوانیم از تمام توان خود استفاده نموده و شبی به یاد ماندنی را برای شما بسازیم.
سپاسگزار می شویم که هر گونه انتقادات و پیشنهادات و نظرات خود را به ما ارائه دهید.
با تشکر فراوان،
مدیریت تشریفات مجالس شاهان