تیم حرفه ای تشریفات مجالس شاهان با بهره گیری از طراحان برتر دکوراسیون، توانسته است دیزاین ها و طراحی های متفاوتی را بر اساس سبک ها و سلیقه های متفاوت سفارش دهنده ارائه دهد.