خط مشی کیفیت تشریفات مجالس شاهان:
– رعایت کلیه حقوق مشتریان
– اجرای تمامی خدمات پذیرایی با کیفیت عالی
– توسعه تشریفات و به روز رساندن خدمات
– رعایت بهداشت فردی و گروهی در هر بخش
– خدمات متنوع و تشریفات مجلل برگرفته از متد روز دنیا
– به کار گیری الزامات استاندارد جهانی
– اجرای هر گونه خدمات مطابق سلیقه مشتریان
– استفاده از مجهزترین و معتبرترین امکانات و تجهیزات موجود
– مشاوره در زمینه های گوناگون جهت برگزاری مراسم های مختلف
– به کار گیری از نوآوری های متفاوت در اجرای مراسم