از دیگر خدمات جانبی که تشریفات مجالس شاهان به عهده می گیرد، برگزاری سمینارها، همایش ها، کنفرانس ها، ولیمه و افطاری، برگزاری پذیرای در نمایشگاه ها و ضیافت های خانوادگی شما می باشد.